Amazfit Bip Smartwatch by Huami with All-Day Battery Life

$0.00
SKU : Amazfit_Bip_Smartwatch_by_Huami_with_All-Day_Battery_Life

ในปัจจุบัน การแต่งกายตามแฟชั่นไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้หญิงอีกต่อไป

เพราะผู้ชายสมัยใหม่จำนวนมากเริ่มให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ตนเองมากขึ้น จากเดิมที่กลุ่มผู้ชาย ถูกมองเป็นแค่ลูกเลี้ยง เพราะร้านค้าต่างตั้งสมมติฐานว่า ผู้ชายไม่ได้สนใจเรื่องแฟชั่นมากมาย แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายยุคใหม่ เป็นผู้บริโภคที่พร้อมอ้าแขนรับแฟชั่นมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มผู้ชาย ยังเห็นได้ชัดว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีการตัดสินใจซื้อง่ายหากสินค้านั้นตอบสนองความต้องการได้ รวมถึงยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อแลกกับคุณภาพที่ดีขึ้นของสินค้า ซึ่งชายอ้วนก็เป็นกลุ่มที่ถวิลหาความเป็นแฟชั่นและต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนผ่านเสื้อผ้าเช่นเดียวกัน